Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, studia 5-letnie jednolite mgr

Kurs jest przeznaczony dla studentów III roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, studia dzienne

Kurs jest przeznaczony dla studentów III roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, studia zaoczne.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku II stopnia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z edukacją w systemie Montessori oraz studentów Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją dzieci o SPE

Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku II stopnia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z edukacją dziecka o specjalnych potrzebach

KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ ON LINE NA PLATFORMIE W KAŻDY PIĄTEK GODZ. 11.00-13.00.  PROSZĘ O UMAWIANIE SIĘ NA DYŻUR MAILOWO.