Kurs jest przeznaczony dla studentów Pedagogiki, specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o SP, oraz z edukacją w systemie Montessori;  II rok II stopnia. Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat analizy i konstruowania programów wychowania przedszkolnego, kształtowanie kompetencji  dydaktyczno-metodycznych i kreatywnych do realizowania aktywnej i twórczej edukacji, rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy z dziećmi, krytyczna analiza programów.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją alternatywną, studia I stopnia, niestacjonarne. Przedmiot wprowadza w pedagogikę Reggio Emilia, jej edukacyjną filozofię i rozwiązania metodyczne. Studenci realizują projekty badawcze, opisują je i prezentują.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją alternatywną, studia I stopnia, niestacjonarne. Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy na temat rozpoznawania zdolności i uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży; kształtowanie kompetencji  dydaktyczno-metodycznych i kreatywnych do realizowania twórczej edukacji oraz rozwijanie umiejętności planowania i organizowania twórczej pracy z dziećmi.

Kurs jest przeznaczony dla studentów Pedagogiki, specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o SP,  II rok II stopnia. Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat analizy i konstruowania programów wychowania przedszkolnego, kształtowanie kompetencji  dydaktyczno-metodycznych i kreatywnych do realizowania aktywnej i twórczej edukacji, rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy z dziećmi, krytyczna analiza programów.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją alternatywną, studia I stopnia, stacjonarne. Przedmiot wprowadza w pedagogikę Reggio Emilia, jej edukacyjną filozofię i rozwiązania metodyczne. Studenci realizują projekty badawcze, opisują je i prezentują.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją alternatywną, studia I stopnia, stacjonarne. Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy na temat rozpoznawania zdolności i uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży; kształtowanie kompetencji  dydaktyczno-metodycznych i kreatywnych do realizowania twórczej edukacji oraz rozwijanie umiejętności planowania i organizowania twórczej pracy z dziećmi.