Moduł ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi zjawiskami sztuki współczesnej i najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk Awangardy i Postmodernizmu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi koncepcjami, instrumentami i i tendencjami w marketingu w sferze kultury/sztuki odnotowanymi w literaturze przedmiotu oraz realizowanymi w praktyce działalności kulturalnej/artystycznej a także przygotowanie ich do realizacji profesjonalnych przedsięwzięć w zakresie marketingu na polu działalności kulturalnej/artystycznej


Przedmiot ma na celu wdrożenie studentów do świadomego i analitycznego sposobu interpretacji zjawisk charakterystycznych dla współczesnej cywilizacji medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania mediów w pracy animatora kultury.


Konsultacje stacjonarne w pok. 4.19 środa w godz. 10.30-11.30.

Konsultacje online (po wcześniejszym uzgodnieniu mailem) wtorek 10.00-11.00 (moduł BigBlueButton na Kampusie).