Zarządzanie jakością w logistyce

Kurs e-learningowy do wykładu pt. "Zarządzanie Procesami" dla studentów I roku II stopnia Zarządzania.

Informacja o zapisach u prowadzącego zajęcia.