Celem seminarium magisterskiego w tym semestrze jest opracowanie wprowadzenia teoretycznego w pracy magisterskiej, włącznie z poprawnie sporządzoną bibliografią.


Celem seminarium magisterskiego w tym semestrze jest opracowanie wprowadzenia teoretycznego w pracy magisterskiej, włącznie z poprawnie sporządzoną bibliografią.


Moduł ćwiczeniowy z zakresu Strategii ilościowych w badaniach pedagogicznych obejmuje zagadnienia teoretyczno-analityczne związane z obliczeniem i analizą danych ilościowych, wykorzystywanych do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych, w tym pedagogicznych. W obrębie ćwiczeń omawiane i wdrażane są różne metody analiz statystycznych, z koncentracją na szczegółowych kwestiach dotyczących statystyk opisowych i wnioskowania statystycznego. Kwestie typowo obliczeniowe danych ilościowych łączone są z ich analizą i interpretacją.


Moduł ćwiczeniowy z zakresu Strategii ilościowych w badaniach pedagogicznych obejmuje zagadnienia teoretyczno-analityczne związane z obliczeniem i analizą danych ilościowych, wykorzystywanych do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych, w tym pedagogicznych. W obrębie ćwiczeń omawiane i wdrażane są różne metody analiz statystycznych, z koncentracją na szczegółowych kwestiach dotyczących statystyk opisowych i wnioskowania statystycznego. Kwestie typowo obliczeniowe danych ilościowych łączone są z ich analizą i interpretacją.

Moduł ćwiczeniowy z zakresu Strategii ilościowych w badaniach pedagogicznych obejmuje zagadnienia teoretyczno-analityczne związane z obliczeniem i analizą danych ilościowych, wykorzystywanych do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych, w tym pedagogicznych. W obrębie ćwiczeń omawiane i wdrażane są różne metody analiz statystycznych, z koncentracją na szczegółowych kwestiach dotyczących statystyk opisowych i wnioskowania statystycznego. Kwestie typowo obliczeniowe danych ilościowych łączone są z ich analizą i interpretacją.