Celem kursu jest zapoznane doktorantów z różnorodnymi metodami ilościowej analizy danych, w tym szczególnie z analizą czynnikową, analizami regresji, analizą skupień i dyskryminacyjną, a także z równaniami strukturalnymi.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z poszczególnymi elementami pisania pracy naukowej, w postaci pracy magisterskiej wraz z przekazaniem szczegółowych informacji na temat etapów procesu badawczego o charakterze ilościowym.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z poszczególnymi elementami przygotowania pracy naukowej, w postaci pracy magisterskiej, w tym przedstawienie szczegółowych informacji na temat etapów procesu badawczego o charakterze ilościowym.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z poszczególnymi etapami pisania pracy naukowej, w postaci pracy magisterskiej, wraz z przedstawieniem szczegółowych informacji na temat etapów prowadzenia procesu badawczego o charakterze ilościowym.