Zajęcia są przeznaczone dla studentów pedagogiki specjalnej II stopnia, ich celem jest nabycie kompetencji do ilościowej analizy danych w badaniach społecznych, w tym o charakterze pedagogicznym. Omówione na zajęciach zostaną elementy statystyki opisowej oraz wnioskowania statystycznego.
Zajęcia są przeznaczone dla studentów pedagogiki specjalnej II stopnia, ich celem jest nabycie kompetencji do ilościowej analizy danych w badaniach społecznych, w tym o charakterze pedagogicznym. Omówione na zajęciach zostaną elementy statystyki opisowej oraz wnioskowania statystycznego.