Zapraszam na konsultacje w sem. zimowym po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym.


Przedmiot: rodzaje usług społecznych ma na celu wyposażenie studentów w kompetencje dotyczące usług społecznych na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców.


Przedmiot jest realizowany w celu wyjaśnienia i analizy współczesnych usług społecznych.

Zapraszam na konsultacje po wcześniejszym umówieniu się mailowym.Przedmiot: asystent rodziny obejmuje wiedzę na temat koncepcji asystentury, istoty pracy asystenta oraz rodziny jako obszaru współpracy z przedstawicielami profesji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Asystentura rodzin to nowy model pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną, która znalazła się w trudnej sytuacji. Zadaniem asystenta jest wspieranie rodziców w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a zatem niedopuszczanie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie.
Przedmiot: asystent rodziny obejmuje wiedzę na temat koncepcji asystentury, istoty pracy asystenta oraz rodziny jako obszaru współpracy z przedstawicielami profesji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Asystentura rodzin to nowy model pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną, która znalazła się w trudnej sytuacji. Zadaniem asystenta jest wspieranie rodziców w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a zatem niedopuszczanie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie.


Kurs ma na celu wyposażenie w wiedzę i umiejętności potrzebne do korzystania z superwizji i pomoc w rozwoju zawodowym.