Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki Specjalnej II rok I stopnia o specjalności Resocjalizacja - semestr letni r. ak. 2019/2020

Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki Specjalnej I rok II stopnia o specjalności Resocjalizacja z Socjoterapią - semestr letni r. ak. 2019/2020

Kurs przeznaczony jest dla studentów na kierunku Psychologia I rok jednolite magisterskie.

Kurs przeznaczony jest dla studentów na kierunku Pedagogika odbywających naukę na studiach stacjonarnych (dziennych).

Kurs przeznaczony jest dla studentów na kierunku Pedagogika odbywających naukę na studiach niestacjonarnych.