Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Psychologia I rok jednolite magisterskie stacjonarne - semestr zimowy r.ak. 2023/2024.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Pedagogika I rok I stopnia stacjonarne - semestr zimowy r.ak. 2023/2024.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Pedagogika resocjalizacyjna III rok I stopnia stacjonarne - semestr zimowy r.ak. 2023/2024.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Pedagogika resocjalizacyjna II rok I stopnia stacjonarne - semestr zimowy r.ak. 2023/2024.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Pedagogika resocjalizacyjna I rok I stopnia stacjonarne - semestr zimowy r.ak. 2023/2024.

Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej III rok I stopnia studia stacjonarne w roku akademickim 2023/2024.