Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki specjalnej I rok II stopnia specjalność Resocjalizacja z socjoterapią (niestacjonarne), którzy w semestrze letnim odbywają praktykę w Instytucjach resocjalizacji wolnościowej - semestr letni r.ak. 2020/2021

Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki specjalnej III rok I stopnia specjalność Pedagogika resocjalizacyjna (stacjonarne), którzy w semestrze letnim odbywają praktykę w Instytucjach resocjalizacji zakładowej - semestr letni r.ak. 2020/2021

Konsultacje on-line w semestrze letnim odbywają się w środy od 11.00-13.00 po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki Specjalnej II rok I stopnia o specjalności Resocjalizacja - semestr letni r. ak. 2019/2020