Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Pedagogika III rok I stopnia specjalność Resocjalizacja realizowanej w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2022/2023.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Pedagogika resocjalizacyjna I rok I stopnia stacjonarne - semestr zimowy r.ak. 2022/2023.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Pedagogika I rok I stopnia stacjonarne - semestr zimowy r.ak. 2022/2023.

Kurs przeznaczony jest dla studentów na kierunku Psychologia I rok jednolite magisterskie - semestr zimowy r.ak. 2022/2023

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Pedagogika III rok I stopnia specjalność Resocjalizacja realizowanej w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2022/2023.

Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej II rok studia stacjonarne w roku akademickim 2022/2023.