Na ćwiczeniach zostaną omówione podstawowe procesy zachodzące podczas superwizji oraz gry superwizyjne. Podczas omawiania case study, superwizja zostanie zaprezentowana jako sposób wspierania pracownika socjalnego.

Celem przedmiotu jest poznanie specyfiki pracy z rodziną i parą w kontekście różnych modalności psychoterapeutycznych. Na zajęciach student będzie miał okazję poznać wybrane techniki i metody pracy z rodziną i parą oraz poznać wybrane zjawiska zachodzące w systemie rodzinnym jak i w parze.

Zajęcia obejmują wiedzę z zakresu etyki zawodowej i etyki pracy socjalnej. W ich ramach podejmowana będzie problematyka wyzwań etycznych stojących przed pracownikiem socjalnym, zasad etycznych obowiązujących pracownika socjalnego, dylematów etycznych doświadczanych w działalności zawodowej i strategii radzenia sobie z nimi.

Zajęcia mają na celu dostarczyć studentom podstawowej wiedzy na temat zaburzeń i chorób psychicznych. Dotyczą klasyfikacji procesów psychicznych i zachowań, przyczyn ich powstawania oraz terapii. Szczególny nacisk zostaje położony na wiedzę dotyczącą symptomów psychiatrycznych (psychopatologia ogólna) oraz fenomenologii poszczególnych głównych zaburzeń psychicznych (psychopatologia szczegółowa).