Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku pracy socjalnej.

Jego celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących poradnictwa rodzinnego. Studenci poznają specyfikę tego typu poradnictwa, jego rodzaje i formy oraz kompetencje, które powinien posiadać doradca zajmujący się poradnictwem rodzinnym.

"Życiozaradni" to wykład adaptacyjny dla studentów I roku studiów licencjackich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Celem wykładu jest przybliżenie studentom głównych zagadnień dotyczących funkcjonowania w roli studenta jako osoby dorosłej.