Design Thinking to uniwersalna metoda tworzenia innowacji i kreatywnego rozwiązywania problemów w oparciu o odkrycie i głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników. Opiera się ona na zespołowej pracy, którego celem jest wygenerowanie oryginalnego rozwiązania oraz sprawdzenie jego działania na etapie prototypowania. Stworzona z myślą o wzornictwie czyli projektowaniu fizycznych przedmiotów użytkowych, obecnie z powodzeniem wdrażana jest do procesu tworzenia usług, w tym również projektów społecznych.

Podczas zajęć studenci dowiedzą się jak wygląda cały proces projektowania oraz w zespołach stworzą innowacyjne prototypy produktu, usługi, polityki (policy), kampanii społecznej, projektu społecznego, kulturalnego itp.

Zajęcia będą miały formę warsztatów, które odbywać się będą w ciągu pięciu spotkań (6 godzin lekcyjnych) oraz przeprowadzeniu badań terenowych/zbieraniu danych będących punktem wyjściowym dla procesu projektowania.

Prowadzący zajęcia są certyfikowanymi moderatorami warsztatów oraz projektów Design Thinking.