Kurs Badania jakościowe:

15 W

45 KW

Rok akademicki 2020/2021

W tym miejscu będę zamieszczała informacje, kiedy i w jakiej formie mamy zajęcia, a także znajdzie się tutaj pełny rozkład tematów