Zestawienie tematów z przedmiotu BADANIA JAKOŚCIOWE

- Wykład - 15 godzin (w Teams)

- Laboratorium - 45 godzin

Społeczeństwo i gospodarka w dobie cyfryzacji

Materiały i rozkład zajęć

Kurs Badania jakościowe:

15 W

45 KW

Rok akademicki 2020/2021

W tym miejscu będę zamieszczała informacje, kiedy i w jakiej formie mamy zajęcia, a także znajdzie się tutaj pełny rozkład tematów