Zajęcia uzupełniające w ramach kursu Socjologia rynku pracy

Dodatkowe materiały dotyczące kursu Współczesne role społeczne i zawodowe kobiet

Zajęcia w ramach wirtualnego kampusu