Celem kursu jest przedstawienie koncepcji społeczeństwa terapeutycznego oraz procesów medykalizacji. Na etapie wprowadzenia studenci zapoznają się z historią oraz kontekstami społeczeństwa terapeutycznego, a następnie z wielopłaszczyznowymi procesami medykalizacji. Przedmiotem dyskusji będą m.in. krytyka paradygmatu biomedycznego, wpływ przemysłu farmaceutycznego na medycynę i system ochrony zdrowia oraz postawy „nowych” pacjentów.

Podczas kursu studenci zapoznają się z literaturą z zakresu socjologii, opanowując angielskie słownictwo związane z różnymi obszarami życia społecznego.

Celem kursu jest przedstawienie podstaw gerontologii społecznej oraz pogłębiona refleksja nad sytuacją osób starszych w Polsce.

Celem kursu jest refleksja nad przemianami i kondycją współczesnej rodziny z perspektywy socjologicznej.  Na etapie wprowadzenia studenci zapoznają się z założeniami i teoriami socjologii rodziny, a następnie – z kluczowymi procesami wewnątrzrodzinnymi.