Podczas kursu studenci zapoznają się z literaturą z zakresu socjologii, opanowując angielskie słownictwo związane z różnymi obszarami życia społecznego.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z przedmiotem badań demografii, na który składają się elementy ruchu naturalnego i wędrówkowego.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką pracy naukowej, przygotowują się w zakresie praktycznych umiejętności pisania prac naukowych oraz opracowywania wystąpień z wykorzystaniem technik multimedialnych.