Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki I roku, I stopnia,  studia niestacjonarne

Kurs przeznaczony dla członków Koła Naukowego Pedagogów Opiekuńczych

Teoria wychowania_Pedagogika, I rok studia I stopnia stacjonarne_2020/2021

Kurs - seminarium doktorskie (studia doktoranckie)

Seminarium doktoranckie. I rok studia realizowane w ramach Szkoły Doktorskiej.

Zapraszam na konsultacje w formie online w poniedziałki 8.30-10.30. Proszę o wcześniejsze mailowe umówienie spotkania.