Kurs z przedmiotu Teoria Wychowania dla studentów I roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej studiów jednolitych magisterskich, realizowany w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Kurs z przedmiotu Teoria Wychowania dla studentów I roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej studiów jednolitych magisterskich, realizowany w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.