Kurs stanowi kontynuację (drugi semestr) zajęć laboratoryjnych dla studentów II roku studiów na kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (specj. Zarządzanie dokumentacją współczesną). Kończą się one egzaminem w sesji letniej bieżącego roku akademickiego (tj. 2020/2021).

Kurs stanowi kontynuację (drugi semestr) zajęć seminaryjnych (seminarium licencjackiego) dla studentów II roku studiów na kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi.

Jest to pierwszy tygodniowy termin konsultacji (środa, g. 9.00-10.00) - drugi wypada w czwartek,, w godz. 16.30-17.30.

Jest to drugi tygodniowy termin konsultacji (czwartek, godz. 16.30-17.30) - pierwszy wypada w środy, w godz. 9.00-10.00.