Pierwszy etap (wyjątkowo w formule zdalnej) ćwiczenia ze sporządzania Spisu teczek akt - jednego z narzędzi ewidencji w archiwach zakładowych, prowadzonego w komórkach org. w celu bieżącej kontroli kompletności akt przejmowanych z tych komórek do archiwum zakł. Ćwiczenie zostanie wykonane jako symulacja dla jednego z instytutów UMCS w realiach "ustrojowych" początku XXI. w., w oparciu o informacje ze Statutu UMCS z 2006 r., Regulaminu org. z 1995 t. i rzeczowego wykazu akt z 1982 r. "Plon" pierwszego etapu ćwiczenia należy w wersji elektr. przesłać via Wirt. Kampus i zachować dla siebie w celu kontynuacji tego ćwiczenia na kolejnych zajęciach. W celu przesłania spisowi należy nadać formę elektr. (może to być dokument word, ewentualnie fotografia wykonanego ręcznie spisu), ale dla kontynuacji ćwiczenia i oddania jego końcowego "produktu" niezbędna hest wersja analogowa (papierowa).

Wprowadzeniem do ćwiczenia jest fragment opracowania pt. Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, Warszawa 2009, s. 123-124 z fragmentem nt. ewidencji i ww. Spisu teczek akt.

Zajecia (W i KW) jednorazowo zorganizowane w formie online na prośbe uczestniczących w nich studentów

Spotkanie zorganizowane na wniosek studentów I r. AiNZZI, poświecone sprawom związanym z organizowaniem praktyk itd.
T. Czarnota
Są to konsultacje w niepełnym wymiarze czasowym (ok/1/4) realizowane zdalnie, pozostałe konsultacje odbywać się będą stacjonarnie, w pokoju nr 214 w budynku tzw. "starej humanistyki" następujących terminach:
środy godz. 9.30-10.00
czwartki godz. 9.30-10.00