Historia Anglii w średniowieczu - wraz z zagadnieniami dotyczącymi relacji z innymi częściami Europy. 

Kontynuacja. Czas na pisanie pracy licencjackiej.

Wykład poświęcony wielkiej karierze nie tylko rodu panującego, ale też królestwa Francji, które stopniowo staje się europejską potęgą i jednym z centrów cywilizacyjnych. Celem jest nie tylko wskazanie podstawowych zdarzeń, ale też zaproponowanie szerokiej, humanistycznej interpretacji i zachęta do refleksji. 

Kurs poświęcony podstawom warsztatu historyka, w tym zbieraniu i selekcjonowaniu informacji uznawanemu za podstawowe procesy. Zajęcia odbywają się w ramach spotkań na platformie Microsoft Teams. Wirtualny Kampus będzie wykorzystywany pomocniczo do publikacji materiałów na zajęcia oraz celem zaliczania zadań.