Seminarium z projektu tłumaczeniowego w języku angielskim na III roku studiów licencjackich.

Kurs z przekładu tekstów ogólnych pierwszego języka (angielskiego)