Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką dydaktyki języków tzw. kolejnych w kontekście promowania wielojęzyczności.
Szczególny nacisk położony jest na aktywizujące metody nauczania i uczenia się: metodę projektów, stacje uczenia się, uczenie się przez działanie, partnerskie puzzle, webquest, panel dyskusyjny, wywiad z ekspertem. W ramach kursu dyskutowane są możliwości indywidualizowania procesu nauczania, dostosowania sposobów organizowania przestrzeni pracy w klasie szkolnej, potrzebę kształtowania umiejętności współpracy.

Celem kursu jest pogłębienie kompetencji lingwistycznej studentów  w zakresie znajomości języka niemieckiego. Duży nacisk kładziony jest na użycie struktur gramatycznych w typowych kontekstach oraz stosowanie ich w komunikacji językowej.

Celem kursu jest pogłębienie kompetencji lingwistycznej studentów  w zakresie znajomości języka niemieckiego. Duży nacisk kładziony jest na użycie struktur gramatycznych w typowych kontekstach oraz stosowanie ich w komunikacji językowej.

W semestrze letnim konsultacje odbywają się w czwartki w godz. 13.00-14.30

Proszę o wcześniejsze zgłaszanie chęci odbycia konsultacji drogą mailową.

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania w języku niemieckim pracy dyplomowej z zakresu językoznawstwa stosowanego.