Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką nauczania i uczenia się języków obcych na wszystkich etapach edukacyjnych. Studenci poznają techniki nauczania podsystemów języka i sprawności językowych oraz zasady planowania dydaktycznego lekcji języków obcych w różnych grupach wiekowych.

Szczególny nacisk położony jest na aktywizujące metody nauczania i uczenia się. W ramach kursu dyskutowane są możliwości indywidualizowania procesu nauczania, dostosowania sposobów organizowania przestrzeni pracy w klasie szkolnej i potrzebę kształtowania umiejętności współpracy.

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie dydaktyki języków obcych na III etapie edukacyjnym w kontekście wielojęzyczności - ze szczególnym uwzględnieniem nauczania drugiego języka obcego po języku angielskim.
Szczególny nacisk położony jest na aktywizujące metody nauczania i uczenia się. W ramach kursu dyskutowane są możliwości indywidualizowania procesu nauczania, dostosowania sposobów organizowania przestrzeni pracy w klasie szkolnej i potrzebę kształtowania umiejętności współpracy.

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką nauki języków obcych na II etapie edukacyjnym w kontekście wielojęzyczności - nauczania drugiego języka po języku angielskim.
Szczególny nacisk położony jest na aktywizujące metody nauczania i uczenia się. W ramach kursu dyskutowane są możliwości indywidualizowania procesu nauczania, dostosowania sposobów organizowania przestrzeni pracy w klasie szkolnej i potrzebę kształtowania umiejętności współpracy.

Kurs ma na celu podniesienie kompetencji językowej w mowie i w piśmie w zakresie języka niemieckiego. Wprowadzanie gramatyki ma charakter funkcjonalny: struktury gramatyczne prezentowane są w typowych dla ich użycia kontekstach, zaś utrwalanie ich i stosowanie w produkcji językowej ma służyć bardziej poprawnemu i precyzyjnemu porozumiewaniu się w języku niemieckim.

Kurs ma na celu podniesienie kompetencji językowej w mowie i w piśmie w zakresie języka niemieckiego. Wprowadzanie gramatyki ma charakter funkcjonalny: struktury gramatyczne prezentowane są w typowych dla ich użycia kontekstach, zaś utrwalanie ich i stosowanie w produkcji językowej ma służyć bardziej poprawnemu i precyzyjnemu porozumiewaniu się w języku niemieckim.

W semestrze letnim 2021/2022 konsultacje będą się odbywały we wtorki w godz. 9.00-10.00 na Wirtualnym Kampusie i we środy w godz. 15.00-16.00 w DS Kronos, pokój 126.

Chęć odbycia konsultacji poprzez platformę proszę zgłaszać wcześniej bezpośrednio do mnie (np. po zajęciach) lub drogą mailową.