Kurs dla realizacji zajęć "Metodyka nauczania języka obcego" w ramach przedmiotu "Zajęcia fakultatywne - różnice programowe" na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia II stopnia stacjonarne, 2 rok

Metodyka nauczania języka angielskiego (II rok grupy angielkie oraz III NA).