Praktyczne ćwiczenia receptywno-dyskursywne 1. języka, rok pierwszy.