Przestrzeń kursowa zawierająca wszelkie dokumenty i zasoby niezbędne dla funkcjonowania studenta lingwistyki stosowanej UMCS, m. in. plany zajęć na przyszły semestr.