Niveles de A1 a B2. Presente de Indicativo. Complementos Directo e Indirecto. Imperativo. Subjuntivo. Estilo directo e indirecto. Expresión de la condición, concesión, causa, etc. Perífrasis verbales.

Reforma RAE de 2010