semestr letni 20/21, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, 3 rok, I stopień

Technologie cyfrowe w animacji kultury, I rok, I stopień, semestr letni 20/21

filologia polska, II rok, II stopnia

e-edytorstwo i techniki redakcyjne, semestr zimowy 20/21

przedmiot opcyjny edytorski, semestr zimowy 20/21

semestr zimowy 20/21, filologia polska I stopień

przedmiot opcyjny literaturoznawczy, semestr zimowy 2020/21