architektura informacji, I rok, I stopień, semestr letni 2021/22

filologia polska, II rok, II stopień, semestr zimowy 2021/22

semestr zimowy 21/22, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, I rok , I stopień

semestr zimowy 21/22, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, I rok

semestr zimowy 21/22, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, I rok, przedmiot opcyjny edytorski, 

semestr zimowy 2021/22, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, II rok, przedmiot opcyjny literaturoznawczy

semestr zimowy 21/22, filologia polska I rok I stopień