Zajęcia obowiązkowe dla studentów I roku e-edytorstwa i technik redakcyjnych (wykład i ćwiczenia)