Zajęcia obowiązkowe dla studentów II roku e-edytorstwa i technik redakcyjnych (wykład i ćwiczenia)