Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi procesami stochastycznymi, takimi jak łańcuchy Markowa i martyngały.

Studenci 3 roku studiów 1 stopnia na kierunku Matematyka

2021/22 lato