Forum do przedstawiania propozycji interdyscyplinarnych tematów do prac dyplomowych z informatyki.