W kursie można znaleźć materiały dydaktyczne dla studentów odbywających zajęcia na Pracowni Elektroniki.

Pracownia Elektroniki znajduje się w budynku B (wieżowiec) w sali 1002 w Instytucie Fizyki UMCS.

Materiały pomocnicze dla Pracowni Specjalistycznej Jądrowej