Kurs z przedmiotu Organizacja usług społecznych w gminie i powiecie dla studentów II roku II stopnia studiów niestacjonarnych na kierunku Praca socjalna.

Kurs z przedmiotu Organizacja usług społecznych dla studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Praca socjalna.

Kurs z przedmiotu Organizacja usług społecznych w gminie i powiecie dla studentów II roku II stopnia studiów niestacjonarnych na kierunku Praca socjalna.

Kurs z przedmiotu Organizacja usług społecznych dla studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Praca socjalna.

Kurs z przedmiotu Organizacja usług społecznych w gminie i powiecie dla studentów II roku II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Praca socjalna.