Kurs on-line do zajęć konwersatoryjnych (konwersatorium - KW) z przedmiotu "Klasyczna analiza ilościowa" dla kierunku Analityka Chemiczna (1 rok, 1 stopień).