Celem przedmiotu jest przygotowanie doktorantów do prowadzenia zajęć ze studentami oraz zapoczątkowanie procesu identyfikowania się z rolą nauczyciela akademickiego.