Głównym celem przedmiotu jest podstawowe przygotowanie doktorantów do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami i zapoczątkowanie procesu identyfikacji z rolą nauczyciela akademickiego.