• Kurs do przedmiotu STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla kierunku Matematyka specjalność nauczycielska III rok, licencjackie