Zajęcia na kierunku "Społeczeństwo informacyjne", studia I stopnia, III rok

2020/2021 semestr zimowy

Celem zajęć jest wskazanie i scharakteryzowanie cyfrowych źródeł informacji oraz zapoznanie z możliwościami korzystania z danych uzyskanych z tych źródeł, a w szczególności ich przetwarzania, analizowania i prezentacji. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów zdalnych w oparciu o przykładowe bazy informacji.

Pracownia Biofizyki

Prowadzona w roku akademickim 2019/2020 semestr zimowy

Wewnątrz znajdziesz m.in. opisy ćwiczeń