Zajęcia na kierunku "Społeczeństwo informacyjne", studia I stopnia, III rok

2022/2023 semestr zimowy

Celem zajęć jest wskazanie i scharakteryzowanie cyfrowych źródeł informacji oraz zapoznanie z możliwościami korzystania z danych uzyskanych z tych źródeł, a w szczególności ich przetwarzania, analizowania i prezentacji. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów zdalnych w oparciu o przykładowe bazy informacji.

Kurs na potrzeby Pierwszej Pracowni Fizycznej prowadzone w semestrze letnim 2021/2022

Prowadzący: dr hab. Wojciech Grudziński

Stworzony w oparciu o kurs opracowany przez dr Marka Gorgola

Pracownia Optometrii

w ramach Pracowni Fizyki Medycznej  dla III roku Fizyki Technicznej (studia I stopnia)

Prowadzona w roku akademickim 2021/2022 semestr zimowy.

Wewnątrz znajdziesz m.in. opisy ćwiczeń

Zajęcia na kierunku "Społeczeństwo informacyjne", studia I stopnia, III rok

2020/2021 semestr zimowy

Celem zajęć jest wskazanie i scharakteryzowanie cyfrowych źródeł informacji oraz zapoznanie z możliwościami korzystania z danych uzyskanych z tych źródeł, a w szczególności ich przetwarzania, analizowania i prezentacji. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów zdalnych w oparciu o przykładowe bazy informacji.

Pracownia Biofizyki

Prowadzona w roku akademickim 2019/2020 semestr zimowy

Wewnątrz znajdziesz m.in. opisy ćwiczeń

Zajęcia na kierunku "Społeczeństwo informacyjne", studia I stopnia, III rok

2021/2022 semestr zimowy

Celem zajęć jest wskazanie i scharakteryzowanie cyfrowych źródeł informacji oraz zapoznanie z możliwościami korzystania z danych uzyskanych z tych źródeł, a w szczególności ich przetwarzania, analizowania i prezentacji. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów zdalnych w oparciu o przykładowe bazy informacji.