Zajęcia obejmują wykład. W czasach kryzysu wzrasta zapotrzebowanie na prawdziwych liderów. Nowoczesne zarządzanie koncentruje się na drugim człowieku. Wykład obejmuje zagadnienia dotyczące wzorów postaw i zachowań liderów. Przedmiot ma również na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania zmianą i ryzykiem. Jak również budowania relacji.