Cel/krótki opis: Celem kursu jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z matematyki dyskretnej oraz zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami matematyki dyskretnej, mającymi zastosowanie w naukach informatycznych.

Dla kogo?:Studenci 1 roku na kierunku: Informatyka

Rok akademicki i semestr (zima/lato): 2020/21 lato