Przedmiotem kursu jest savoir-vivre towarzyski i biznesowy, zasady precedencji w pozdrowieniach, powitaniach i przedstawianiu się, reguły korespondencji urzędowej, netykieta, telefon jako narzędzie pracy, goście w firmie, organizacja przyjęć na stojąco i siedząco, kultura wokół stołu, językowy savoir-vivre w mowie i piśmie