Kurs z przedmiotu Podstawy reżyserii dla studentów 1 roku politologii i dziennikarstwa.