Kurs z przedmiotu Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP 2 roku bezpieczeństwa narodowego (specjalności Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej)

Grupa ćwiczeniowa nr 1


Kurs z przedmiotu Historia doktryn politycznych i prawnych dla studentów 1 roku bezpieczeństwa narodowego 

Grupa ćwiczeniowa nr 2


Kurs z przedmiotu Polityka migracyjna i azylowa dla studentów 2 roku bezpieczeństwa narodowego (specjalności zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym)

Grupa ćwiczeniowa nr 2


Kurs z przedmiotu Polityka migracyjna i azylowa dla studentów 2 roku bezpieczeństwa narodowego (specjalności zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym)


Grupa ćwiczeniowa nr 1