KIERUNEK: ROMANISTYKA
 

ZAJĘCIA DLA KIERUNKU: ROMANISTYKA

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Filologia Polska - I rok, studia II stopnia

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Filologia Polska - I rok, studia II stopnia

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Filologia Polska - I rok, studia II stopnia