Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami wyceny instrumentów pochodnych przy użyciu modeli stochastycznych.

Studenci 1 roku studiów 2 stopnia na kierunku: Matematyka w finansach

2020/21 lato

Celem kursu jest zapoznanie studentów z matematycznymi metodami optymalizacji.

Przeznaczony jest dla studentów 2 roku  1 stopnia na kierunku: Matematyka w finansach.

2020/21 lato


Celem kursu jest pomoc uczestniczkom seminarium w przygotowaniu i obronie prac magisterskich.