Celem przedmiotu jest poznanie zasad negocjacji i technik komunikacyjnych ułatwiających dojście do porozumienia korzystnego dla obu stron.