Celem kursu jest refleksja nad istotą konfliktów, ich źródłami, dynamiką, rodzajami i sposobami ich rozwiązywania. Negocjacje są jednym ze sposobów radzenia sobie z konfliktami - głównie konfliktami interesów. Istnieje wiele technik negocjacyjnych, warto je poznać.

Celem przedmiotu jest poznanie zasad negocjacji i technik komunikacyjnych ułatwiających dojście do porozumienia korzystnego dla obu stron.