Zajęcia w ramach studiów podyplomowych Public Relations and Marketing Medialny