Egzaminy z przedmiotu "Prawo podatkowe" dla studentów studiów stacjonarnych na kierunku Prawo.

Egzaminy z przedmiotu "Prawo podatkowe, celne i dewizowe" dla studentów studiów stacjonarnych na kierunku Prawno-administracyjnym II st., moduł: administracja skarbowa i gospodarcza.