Materiały dydaktyczne do zajęć z matematyki (wykład i ćwiczenia audytoryjne) dla studentów 1 roku Chemii Technicznej (st. pierwszego stopnia) w semestrze letnim 2021/2022.