Zapraszam na zajęcia z przedmiotu Pierwsza Pomoc Przedmedyczną 21.03.2022 o godz. 8.00

Pozdrawiam Iwona Morawik

Pierwsza pomoc przedmedyczna

PODSTAWY PIELEGNOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH