Kurs będzie zawierał materiały do przedmiotu "Metody matematyczne w ubezpieczeniach" prowadzonego na drugim roku studiów drugiego stopnia na kierunku Matematyka specjalność finansowa i ubezpieczeniowa

Kurs zawiera materiały na potrzeby wykładu

"Matematyka z elementami statystyki"

prowadzonego w semestrze zimowym roku akademickiego

2017/2018 na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi