Materiały w formule szkolenia on-line z zakresu narzędzi edukacyjnych i funkcjonowania platformy MOODLE oraz tworzenia  na niej  własnego kursu. Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli, którzy chcą zaprojektować i przeprowadzić swój przedmiot w formule kursu blended learning na platformie Wirtualny Kampus.

W celu zapisania się na szkolenia prosimy o kontakt:  kampus@umcs.pl,  (81) 537 61 81

Biuro ds. Zdalnego Kształcenia UMCS
Plac M. Curie-Skłodowskiej 5
pokój nr 1410

Zapraszamy!