Kurs zawiera materiały i zadania dla studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki.

Kurs zawiera materiały do przedmiotu Programowanie wizualne i robotyka i przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Nauczanie Matematyki i Informatyki.

Kurs przeznaczony jest dla studentów 3 roku Matematyki oraz Nauczania matematyki i informatyki. 

Kurs przeznaczony jest dla studentów trzeciego roku studiów dziennych pierwszego stopnia na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki.

Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów dziennych pierwszego stopnia na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki.

Kurs przeznaczony dla pracowników Instytutu Matematyki prowadzących zajęcia w ramach Koła Olimpijskiego, Warsztatów Olimpijskich i Korków z Matmy.