Laboratorium dla III roku Matematyki z Podstaw statystyki matematycznej.

Wykład z Matematyki dyskretnej dla Nauczania Matematyki i Informatyki (III rok I stopnia i II rok II stopnia)

Laboratorium z Matematyki dyskretnej (III rok lic Nauczanie matematyki i informatyki)

Konwersatorium z Modelowania aktuarialnego dla Matematyki w Finanasach II stopnia

Wykład z Ubezpieczeń majątkowych III rok Matematyki w Finansach

Laboratorium z Ubezpieczeń majątkowych dla III roku Matematyki w Finansach

Kurs dla Studentów 3 roku Matematyki i Matematyki w Finansach.