Kurs przeznaczony dla studentów 1 roku Matematyki w finansach, studia licencjackie

Kurs dotyczy ćwiczeń z przedmiotu.


Kurs przeznaczony dla studentów 1 roku Nauczania Matematyki i Informatyki, studia uzupełniające.

Kurs dotyczy ćwiczeń z przedmiotu.

Kurs przeznaczony dla studentów 1 i 2 roku Nauczania Matematyki i Informatyki, studia  licencjackie.