Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku Nauczania Matematyki I Informatyki (studia licencjackie).

Prowadzący: dr Anna Gąsior, Katedra Nauczania Matematyki i Informatyki IM UMCS

termin: wtorek 10.15-11.45 spotkanie on-line

Każdy z uczestników musi posiadać cyrkiel, linijkę, ołówek, czyste kartki i mikrofon.